Integritetspolicy

Integritetspolicy Smart Source

Smart Source senast uppdaterad 29 maj, 2023


Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Smart Source samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar men
begränsas inte av följande:

  • Email
  • Namn
  • Kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med tjänster, informationsutskick och
betalningsinformation i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer
information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni spara min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7år, därefter så kommer den raderas.
Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller marknadsföring
kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avanmäla från den. Alltmer kräver myndigheter tillgång till data, bland annat för att komma åt kriminalitet. Vi följer givetvis lagen och lämnar ut den Data vi är skyldiga att göra, genom myndighetsbeslut till tex. Polisen.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter hanteras av vår personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.
Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart sparas min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EUkommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avanmäla från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via brev eller e-post på adressen som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Google reCAPTCHA?

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Google's
Privacy Policy och
Terms of Service gäller.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 21 januari, 2021.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:


Smart Source / Elsewhere AB
Kungsgatan 6
2114 49 Malmö
Sweden
Email: support@smartsource.eu