Vad är Smart Source® och

Smart Sourcing

I de flesta västländer är det stor brist på mjukvaruutvecklare vilket under många år drivit kostnaderna uppåt. Det kan vara svårt för konsultfirmorna att växa då det är svårt att få tag på personal. 

Lösningen på dessa problem finns inom Smart Source® konceptet!

Smart Source® och Smart Sourcing förklarat på 5 minuter

Smart Source i stället för OutSource

Alla företag har behov av mjukvara för sin verksamhet. Det kan vara allt från en app kopplad till en fysisk produkt, till företagets hemsida.

Då vänder man sig till ett företag som har utveckling som sin huvudverksamhet. Eftersom den generella beställaren av utveckling inte har detta som sin expertis så är det väldigt viktigt med kommunikationen. 

Konsultföretaget måste ha goda rutiner för att förklara hur projektet kommer att bedrivas och att släppa in kunden i processen. Detta gör att kunden känner sig trygg med var utvecklingen är på väg och den slutliga mjukvaran kommer vara den som kunden önskade.

I de flesta västländer är det stor brist på mjukvaruutvecklare vilket under många år drivit kostnaderna uppåt. Det kan vara svårt för konsultfirmorna att växa då det är svårt att få tag på personal. 

Dessutom bedrivs i princip all utveckling i projektform vilket gör att konsultbolagen tar en stor risk när de anställer dyr personal. Den flexibilitet som behövs i produktionen där den tillåts växa och krympa med kort varsel finns helt enkelt inte.