Wordpress vs

Umbraco Hastighet

Hastigheten är viktigt för webbsidor. Google och andra sökmotorer gillar långsamma webbsidor precis lika lite som vi webbplatsbesökare. Eftersom hastighet är avgörande för SEO och användarupplevelse måste det beaktas när man väljer en plattform. Naturligtvis påverkar många aspekter en webbplats’ slutliga hastighet, men det är ändock viktigt att se på plattformens erbjudna bashastighet.

Hastigheten är viktig

Google och andra sökmotorer gillar långsamma webbsidor precis lika lite som vi webbplatsbesökare. Eftersom hastighet är avgörande för SEO och användarupplevelse måste det beaktas när man väljer en plattform. Naturligtvis påverkar många aspekter en webbplats’ slutliga hastighet, men det är ändock viktigt att se på plattformens erbjudna bashastighet.

WordPress vs Umbraco Speed

Ett vanligt klagomål för användare på Wordpress-webbplatser är att plattformen ofta är långsam. Några av dessa problem härrör från delade webbhotell, lokal värd istället för värd i molnet och brist på en sofistikerad funktion för innehållsleverans. En lösning för Wordpress-webbplatser är att lägga till ett Content Delivery Network (CDN) framför webbplatsen för att minska server belastningen när den levererar webbplatsen till slutanvändare. Även om detta alternativ är effektivt innebär det ofta en månatlig kostnad utöver webbhotellets kostnader. Skillnaden i prestanda mellan WordPress-webbplatser som använder en CDN och de som inte gör det är dock märkbar.

Umbraco Cloud å andra sidan säkerställer att innehåll levereras via Microsoft Azure för att snabbt tillhandahålla din webbplats till slutanvändare. Det här tillvägagångssättet ger en bättre hastighet jämfört med WordPress-webbplatser som är lokalt hostade.