Wordpress vs

Umbraco Hosting

Hosting förbises ofta i en jämförelse mellan Umbraco och Wordpress, men spelar en nyckelroll i det allmänna tillståndet på en webbplats. På grund av de konsekvenser för webbplatsen, utöver den övergripande digitala strategin, som hosting utgör är det viktigt att inkludera jämförelser när man väljer en CMS-plattform.

Wordpress vs Umbraco HostingDelad vs managed hosting


Ett stort misstag som Wordpress-användare gör är att anta att alla webbhotell är likadana. En av de stora skillnaderna i Wordpress-hosting är delad kontra managed hosting. Delad hosting är mycket billigare än managed hosting men med allvarliga säkerhetsrisker. Till exempel, om en av de andra webbplatserna på din delade server blir hackad kan din webbplats vara sårbar. I grund och botten räknar de med delad hosting på att andra företag och enskilda bloggare underhåller sin egen plattforms säkerhet. Av just denna anledning väljer därför många företagare och organisationer att betala extra för managed hosting för sin Wordpress-webbplats. Viktigt att komma ihåg är att managed hosting dock inte löser säkerhetsproblem som automatiska säkerhetsuppgraderingar för den installerade webbplatsen. Vidare kan webbplatser som använder managed hosting fortfarande ha hastighetsproblem som kräver en CDN för att påskynda Wordpress-webbplatser som är lokalt hostade. 

Microsoft Azure


Umbraco Cloud har istället sina webbplatser i Microsoft Azure för att säkerställa att varje webbplats är säker, snabb och kräver så lite underhåll som möjligt för Umbraco Cloud-användare. Utöver detta inkluderar Umbraco också omfattande säkerhetsfunktioner som automatiska säkerhetsuppgraderingar för att hålla den installerade webbplatsen säker. De flesta Umbraco Cloud-paket inkluderar en utvecklingsmiljö, och vissa inkluderar till och med en separat stage-miljö. Umbraco Cloud innehåller även en SLA för alla paket utom Starter paketet. Support för molnplattformar ingår också i Umbraco Cloud. De olika paket-nivåerna för Umbraco Cloud ger varierande skalbarhet baserat på mätvärden som lagring, användning och trafik.